BOHAGSFLYTT
-DU FÅR SJÄV BESTÄMMA OMFATTNINGEN AV VÅRA TJÄNSTER.

Flytt av personlig egendom kräver erfarenhet, omsorg, planering och modern utrustning.
Ditt arbete, planering, packning av privata persedlar etc, underlättas till det yttersta genom att Vi tillsammans gör en protokollförd inventering. En konsultation på förhand ger oss snabbt en bild av hur just din flytt skall organiseras.
Tips! Begär en offert - Formulär finner du under länkarna Inrikes och Utrikes.
FÖRETAGSFLYTT
-VI HAR LÅNG OCH GEDIGEN ERFARENHET AV FÖRETAGSFLYTT.

Att byta lokaler är en dyr historia, eller så kan du anlita oss. Upp och nerkoppling av teknisk apparatur är tidsödande för företaget.
Vi erbjuder komplett flyttservice med inriktning på data/tele utrustning. Självklart kräver dessa även en varsam hantering utöver det vanliga.
Tala med vår dataavdelning. Dem kan du även vända dig till vid flytt av annat ömtåligt gods såsom konst, antikviteter och liknande.
Tips! Begär en offert - Formulär finner du under länkarna Inrikes och Utrikes.

Tillbaka till hemsidan ETAB relocation and storage AB, Tel 08-642 85 00. Fax 08-642 48 48.