UTRIKES FLYTT


  ATT FLYTTA KAN VARA SLITSAMT.

Skicka oss gärna ett anbud så kan vi lättare beräkna
omfattning och ge en rättvis prisbild på din flytt.

Samtliga fält som är markerade med * måste fyllas i.
Kontaktinformation
*Namn *Telefon
*Adress *Fax
*Postnummer,   ort *E-mail
  Telefon
  arbete
Flyttning från
*Adress *Antal tr.
*Postnummer,
  ort
*Hiss
*Lätt tillfart med enbart flyttbil *Stad / Land
*Lätt tillfart med flyttbil och släp
*Utflyttning mellan
dag månad år
  
och
  
Flyttning till
*Adress *Antal tr.
*Postnummer,
  ort
*Hiss
*Lätt tillfart med enbart flyttbil *Stad / Land
*Lätt tillfart med flyttbil och släp
*Utflyttning mellan
dag månad år
  
och
  
Flyttens omfattning
*Typ av bostad *Total yta (m²)
  Antal rum   Vind (m²)
  Kök   Biytor (m²)
  Hall   Källare (m²)
  Lastning   Kristallkronor
  Lossning   Transport
  Antal cyklar   Uppackning
  Packningsmtrl   Flyttstädning
  Packning   Tunga eller stora skåp
Övrigt
(fler än 9 cyklar, tunga saker, piano, annat möblemang som inkluderas av flytten etc)
Annan Information
  Ömtåligt gods   Värdefullt gods
  Farligt gods   Försäkringsvärde
  Tempererad
  transport
Om du har värdefullt gods
För information om villkor gå in på Bohag 2000.

BOHAG 2000
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BOHAGSFLYTTNING
FÖR KONSUMENT
Fastställda efter överenskommelse mellan Svenska åkeriförbundet (SÅ) och Sveriges Möbeltransportörers Förbund (SMF) å ena sidan samt Konsumentverket å andra sidan.

Transportören skall teckna följande försäkringar på kundens bekostnad.

Särskild objektförsäkring är en separat försäkring som säkerställer ersättning för inträffad skada även för det fall transportören inte är ersättningsskyldig enligt Bohag 2000.
Jag / Vi önskar teckna särskild objektsförsäkring för hela bohaget. Ja Nej
Hela bohagets försäkringsvärde angivet i Skr.
Jag / Vi önskar teckna särskild objektsförsäkring för del av bohaget. Ja Nej
Följande artiklar skall omfattas av den särskilda objektförsäkringen.
(Ange artikel samt försäkringsvärde i Skr)
Beställarens Upplysningsplikt.

"Beställaren skall lämna information som är av betydelse för uppdragets utförande." i enlighet med Bohag 2000

Gör en förteckning över särskilt värdefulla eller ömtåliga föremål, t. ex. tavlor och antikviteter och ange ett uppskattat marknadsvärde för varje föremål i listan nedan.
Ange föremål eller flyttgods som på grund av sin beskaffenhet kan skada personer eller transportmateriel i listan nedan.